Business Experiences

Hieronder volgen enkele business cases die door PackPro zijn uitgevoerd.

Optimalisatie Verpakkingsspecificaties

Spoelen met garens
Probleem
Incidenteel omvallende 4-hoog gestapelde pallets geladen met spoelen met garens (hoogwaardig product), palletverpakking niet-zelfdragend.
Oorzaak
Onduidelijk.
Prestatie
Analyse productieproces en toegepast verpakkingsmateriaal. Uitgangspunt: integrale benadering van alle processtappen. Rapportage met conclusies en aanbevelingen. Ondersteuning bij de implementatie van aanbevelingen: aanpassing werkvoorschriften, aanscherping specificaties en afspraken met toeleveranciers, overleg met productie, logistiek en toeleveranciers, uitvoering van diverse tests.
Resultaat
Een palletverpakking met een duidelijk verminderde kans op omvallen.

Internationale Verpakkingsharmonisatie

Doel
Kostenbesparing door minder verschillende specificaties en grotere productieruns.
Belemmering
Veel verschillende landen dus verschil in cultuur, traditie en belang.
Prestatie
Analyse bestaande formaten, ontwikkeling en presentatie systeem voor harmonisatie. Uitvoering uitgebreide in-company tests in fabrieken door heel Europa voor toetsing en optimalisatie systeem Ťn overtuiging van het productie management.
Resultaat
Acceptatie en introductie geharmoniseerde verpakkingen, waardoor circa 5 miljoen USD besparing.

Ontwikkeling (Consumenten)Verpakkingen

Doel
Ontwikkeling consumentenverpakking voor melkpoeder en babyvoeding met goede doseringseigenschappen.
Prestatie
Projectplan opgesteld en projectteam geleid. CoŲrdinatie van design en ontwikkeling door designbureau en afdeling engineering. Productietests opgezet en begeleid.
Resultaat
Een fraaie consumentenverpakking voor poeders en een nominatie voor de Gouden Noot (Award van het Nederlands Verpakkingscentrum).

Re-Launch Management Bedrijfsproces Uitlevering

Doel
Verbetering intern bedrijfsproces voor in-time uitlevering van nieuwe-, reguliere- en actieproducten.
Probleem
Invoering nieuwe specificaties voor verpakkingen verloopt chaotisch; daardoor dramatisch lage servicegraad bij de levering van producten.
Belemmering
Veel soorten medewerkers, oude rotten in het vak, met verschillende inzichten in de verbetering van de servicegraad.
Prestatie
Alle relevante activiteiten in kaart gebracht en re-launch proces geformuleerd (wat, hoe, door wie en wanneer). Alles in nauw overleg met voornoemde oude rotten. Daarna begeleiding van de implementatie, gevolgd door een fine-tuning.
Resultaat
Verbetering van de servicegraad van minder dan 80% naar 94% na 3 maanden werken aan verbetering (bij een maandelijkse levering aan afnemers).

Verbetering Performance Nieuw Ontwikkeld Verpakkingsmateriaal

Performance Verbetering
Doel
Realisatie van de vereiste performance van een nieuw ontwikkeld hoogwaardig, flexibel verpakkingsmateriaal.
Prestatie
Realisatie van goede communicatie tussen afnemers en de eigen productieafdeling. Formulering en implementatie van een aantal relevante Key Performance Indicators waardoor prestaties gemeten en verbeteringen beter zichtbaar.
Resultaat
Sterk verbeterde materiaal performance. Onder meer verlaging reject level van meer dan 5% naar minder dan 0.5%.

Structurering En Optimalisatie Orderdoorloop-Proces

Doel
Structurering en optimalisatie van het orderdoorloop-proces.
Prestatie
Processen van efficiŽnte promoties en introducties geformuleerd. Op basis hiervan duidelijke afspraken gemaakt met de betrokken functies en implementatie van beide processen begeleid.
Resultaat
Constante hoge servicegraad binnen de norm; een fraai dashboard ter grootte van een A4-tje waarop in ťťn oogopslag een aantal relevante KPI's (deels in grafiekvorm) te zien zijn.

Business Details

PackPro = Steef Carlier

KVK 11061594 , BTW-nr op aanvraag

Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) WUO is door de Belastingdienst afgegeven en op aanvraag beschikbaar

Diensten via PackPro zijn te betrekken per uur, per dag, voor een bepaald project of voor een aantal uren of dagen per maand / jaar

PackPro staat voor

» degelijk verpakkingsprojectmanagement

» doordachte advisering over vele verpakkingen gerelateerde aspecten

» verpakkingsontwikkeling en verpakkingsoptimalisatie

» kostenbesparingen door slimmer en efficiŽnter gebruik van verpakkingen

» verbetering servicelevel door optimalisatie van alle relevante functies in het verpakkingen-gerelateerde primaire proces en het opsporen van blokkades

Kwaliteit

Plan-Do-Check-Act